fbpx

Handlujesz towarami na terenie Wielkiej Brytanii lub przewozisz towary między UK a krajami Unii Europejskiej? Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat procedur celnych obowiązujących na granicy między Wielką Brytanią i Unią Europejską po Brexicie.

Zmiany w sposobie składania deklaracji celnych

Brexit oraz nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią stanowi ogromne wyzwanie dla firm działających na obu tych rynkach. Ze szczególnymi utrudnieniami mierzą się firmy handlujące i/lub przewożące towary między Zjednoczonym Królestwem a krajami Wspólnoty Europejskiej.

Angielski urząd HMRC robi co w jego mocy, aby ułatwić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości – organizuje darmowe szkolenia, webinary. Niestety, ilość wprowadzanych zmian i regulacji jest tak duża, że w wielu przypadkach obsługa administracyjno-księgowa prowadzonej działalności może przekraczać możliwości firmy. W takiej sytuacji warto pomyśleć o przekazaniu obsługi deklaracji celnych firmie zewnętrznej.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r

Od 1 stycznia 2022 r nie ma już możliwości składania opóźnionych deklaracji celnych, tak jak miało to miejsce w 2021 roku podczas okresu przejściowego. Większość firm lub osób fizycznych, które będą przewoziły towary do Wielkiej Brytanii będzie zobligowana do złożenia deklaracji oraz wniesienia odpowiednich opłat celnych.

Obsługą deklaracji celnych można zająć się samemu albo skorzystać z usług pośrednika – np. agenta celnego.

Uproszczone deklaracje celne- jak uzyskać?

Wiele firm przeszło już autoryzację w angielskim urzędzie (HMRC), która umożliwia składanie uproszczonych deklaracji bez konieczności składania pełnej dokumentacji w punkcie importowym. Takie rozwiązanie przyspiesza całą procedurę.

Jeśli chcesz zgłosić swoją firmę do korzystania z uproszczonych deklaracji celnych w pierwszej kolejności musisz przejść autoryzację w HMRC. Cała procedura zajmuje do 60 dni kalendarzowych.

Dowody pochodzenia – jak korzystać z preferencyjnych taryf w handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Dowody pochodzenia są jednym z najważniejszych wymagań handlowych, przed którymi stoi każda firma handlująca na rynku Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa. Zasady te są są stosowane w umowach handlowych między różnymi krajami, między innymi umowa Wielkiej Brytanii z UE – zwana Umową o Handlu i Współpracy (Trade and Cooperation Agreement ‘TCA’). Opisane w niej zasady służą do określenia kraju pochodzenia importowanych i eksportowanych towarów oraz tego, czy kwalifikują się do preferencyjnych taryf.

Preferencyjne stawki zerowe między UK-UE oznaczają, że jeśli firma angielska kupuje towary w UE spełniające zasady pochodzenia opisane w Umowie o Handlu i Współpracy, i sprowadza je do Wielkiej Brytanii, to nie będzie musiała płacić cła od importu tego towaru. Firmy z Unii Europejskiej będą mogły zrobić tak samo dla towarów, które kupują w Wielkiej Brytanii.

Aby skorzystać z preferencyjnych taryf musisz wykazać, że:

  • towary importowane do Wielkiej Brytaniii z Unii Europejskiej pochodzą z UE
  • towary, które są eksportowane z Wielkiej Brytanii na teren UE, pochodzą z Wielkiej Brytanii.

Co to jest “pochodzenie” (z ang. “Origin”)

Pochodzenie to nie jest miejsce z którego towar został wysłany. Przez pochodzenie rozumiane jest, gdzie dany towar (lub materiał, części lub składniki użyte do jego wytworzenia) został wyprodukowany. Dowody pochodzenia nie są takie same dla wszystkich rodzajów towarów – poszczególne towary podlegają różnym regułom i specyfikacjom. Dlatego przed transportem należy sprawdzić poszczególne reguły dla importowanych/eksportowanych towarów.

Jak udowodnić pochodzenie towarów sprzedawanych między Wielką Brytanią a Unią Europejską?

Aby skorzystać z taryf preferencyjnych, wymagania dowodów pochodzenia zawarte w Umowie o Handlu i Współpracy muszą być spełnione dla:

  • towarów importowanych do UK z UE, oraz
  • towarów importowanych do UE z UK

Importerzy z Wielkiej Brytanii i UE będą musieli posiadać jeden z następujących dowodów pochodzenia:

  • oświadczenie o pochodzeniu, określające że produkt spełnia wszelkie wymogi dla pochodzenia produktu, sporządzone przez eksportera
  • wiedza importera o pochodzeniu produktu.

Więcej informacji o tym, jak udowodnić pochodzenie towarów znajduje się na stronach GOV‌‌.UK.

Nowe wymagania dotyczące deklaracji dostawców od 1 stycznia 2022 roku.

W przypadku niektórych towarów eksporter może być również zmuszony do posiadania deklaracji dostawcy. Deklaracje dostawcy to dokumenty, które dostarcza eksporterowi dostawca, które pomagają ustalić, czy eksportowane towary spełniają specyficzne dla produktu reguły pochodzenia. Są one potrzebne jako dowody potwierdzające pochodzenie towarów, gdy sama produkcja nie wystarcza do spełnienia reguł pochodzenia dotyczących konkretnego produktu.

Od 1‌‌ stycznia‌‌‌ 2022 r., jeśli sporządzasz oświadczenia o pochodzeniu dla towarów, które eksportujesz do UE, musisz posiadać deklarację dostawcy (w razie potrzeby) w momencie wywozu swoich towarów.

W okresie od 1‌‌ stycznia do 31‌‌ grudnia‌‌ 2021 r. można było wywozić towary do UE z zastosowaniem taryf preferencyjnych bez deklaracji dostawcy, o ile istniała pewność, że towary te spełniają reguły pochodzenia. Te przepisy dawały więcej czasu na późniejsze uzyskanie deklaracji dostawcy.

Jeśli nie możesz przedstawić deklaracji dostawcy lub innego odpowiedniego dowodu potwierdzającego pochodzenie z Wielkiej Brytanii towarów wywiezionych do UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., musisz powiadomić o tym swojego klienta z UE.

Jeśli zostaniesz poproszony o zweryfikowanie pochodzenia swoich towarów i nie możesz przedstawić tych dowodów potwierdzających:

• Twój klient z UE będzie zobowiązany do zapłaty pełnej (niepreferencyjnej) stawki cła,

• możesz zostać obciążony karą, oraz

• możesz zostać wykluczony z korzystania z preferencyjnych taryf w przyszłości.

Przewożenie towarów i gotówki po brexicie

Pomimo trwającej pandemii każdego dnia bardzo dużo osób podróżuje do Wielkiej Brytanii – zarówno w celach turystycznych ale również i biznesowych. Dlatego warto być świadomym jakie są wymagania oraz obostrzenia związane z przewożeniem towarów i gotówki na teren Zjednoczonego Królestwa po brexicie.

Przewożenie towarów handlowych transportem drogowym na teren Wielkiej Brytanii

Rzeczy, które przewozisz do Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem małego pojazdu silnikowego (np. samochodu osobowego) celem sprzedaży lub wykorzystania w swojej firmie są klasyfikowane jako towar w bagażu (z ang. Merchandise in Baggage). Oznacza to, że jeśli podróżujesz do lub z Wielkiej Brytanii w celach biznesowych, to sprzęt, próbki i produkty, które ze sobą przewozisz są zaklasyfikowane jako towar i mają wobec nich zastosowanie przepisy celne.

W takiej sytuacji przed wjazdem lub wyjazdem z Wielkiej Brytanii musisz wypełnić uproszczoną deklarację online dla wszystkich towarów, których wartość nie przekracza £1,500 oraz 1000 kg oraz nie są zawkaliwikowane jako towary obejęte ograniczami.

Towary objęte ograniczeniami to np. towary pochodzenia zwierzęcego, rośliny oraz niektóre rodzaje owoców i warzyw. Więcej o towarach objętych ograniczeniami można przeczytać na stronie gov.uk.

Uproszczoną deklarację możesz wypełnić online w ciągu 5 dni od wyjazdu/wjazdu do Wielkiej Brytanii lub możesz złożyć deklarację ustną funkcjonariuszowi straży granicznej w wyznaczonej strefie na przejściu granicznym.

Dla towarów o wartości wyższej od £1,500 oraz o wadze wyższej niż 1000 kg lub dla towarów akcyzowych lub objętych ograniczeniami konieczne będzie pełne zgłoszenie celne droga elektroniczą, z wykorzystaniem systemu obsługi celnej – frachtu importowego i eksportowego (CHIEF) lub Służby Deklaracji Celnej (CDS).

W przypadku przewozu towarów handlowych w bagażu z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej należy złożyć deklarację za pośrednictwem usługi Trader Support Service, która jest świadczona bezpłatnie przez HMRC, niezależnie od wartości lub charakteru towarów.

W przypadku przewozów między Irlandią Północną a UE nie ma żadnych zmian w przepisach, a towary mogą być nadal przewożone bez zgłoszenia celnego.

Przewożenie dużej ilości gotówki

Od 1 stycznia 2021 r. wymagane są deklaracje, jeśli podróżny przewozi w gotówce co najmniej 10 000 GBP między Wielką Brytanią a innym krajem. Zgłaszającemu zostanie wydany numer referencyjny, który musi posiadać osoba niosąca gotówkę.

Podróżni nie muszą składać deklaracji gotówkowej, gdy jadą z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii lub z Irlandii Północnej do kraju UE. Jeśli jednak przewozisz 10 000 euro lub więcej w gotówce między Irlandią Północną a dowolnym krajem spoza UE lub z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, deklaracja jest wymagana. Zgłaszającemu zostanie wydany numer referencyjny, który musi posiadać osoba niosąca gotówkę.

Jeżeli masz jakieś lub pytania lub potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi celnej towarów przewożonych do Wielkiej Brytanii, zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button