fbpx

Bez względu na to, czy importujesz czy eksportujesz towary, deklaracje celne, związane z nimi wymagania oraz procedury to zagadnienia, które nie mogą być dla Ciebie obojętne. Twoje zgłoszenie celne musi być poprawnie przygotowane, aby przekraczanie granicy nie wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami i opóźnieniem. Dowiedz się, co to jest odprawa celna oraz co oznacza w praktyce.

Czym jest odprawa celna?

Mianem odprawy celnej nazywa się proces, przez który przechodzą towary przed importem lub eksportem. To ogół czynności wykonywanych w ramach postępowania celnego, których celem jest sprawdzenie zgodności z prawem i umowami międzynarodowymi znajdującymi zastosowanie w danym przypadku. Procedura ta polega na kontroli dokumentacji towarów oraz dokonywaniu stosownych opłat (podatki, cła).

Ważnym elementem całego procesu jest deklaracja celna. To dokument prawny, który określa wartość, a także liczbę importowanych lub eksportowanych towarów. Deklaracje celne stosowane są zarówno w kraju pochodzenia, jak i docelowym. Mają one zagwarantować zgodność transakcji i to na ich podstawie wyliczane jest, jak wysokie cło i podatki należy zapłacić.

 

Komu i kiedy potrzebna jest odprawa celna?

Jeszcze do niedawna handel międzynarodowy pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej nie wiązał się z koniecznością przeprowadzania odprawy celnej. Państwa zrzeszone mogły swobodnie importować oraz eksportować towary i nadal tak się dzieje. Sytuacja jednak zmieniła się dla UK z uwagi na Brexit. Obecnie zarówno w przypadku importu, jak i eksportu, na linii UK-UE wymagane jest przeprowadzenie odprawy celnej, w tym odpowiednie wypełnienie deklaracji. To samo dotyczy oczywiście kontaktów handlowych z krajami spoza UE.

Jak wygląda sytuacja w razie przewożenia towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii? Co do zasady w większości przypadków nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia. Deklaracja celna może być konieczna np. przy towarach takich jak alkohol i tytoń lub jeśli korzystasz z tzw. procedury specjalnej.

W przypadku wysyłania towarów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, nie składasz deklaracji w kraju pochodzenia. Gdy towar trafia do Ciebie w Irlandii Północnej, składasz deklarację skróconą przed jego przybyciem, a także po.

 

Cło — kiedy jest naliczane?

Cło jest naliczane w stosunku do towarów importowanych spoza Wielkiej Brytanii lub w przypadku Irlandii Północnej spoza UK i UE, których wartość jest wyższa niż 135 GBP. Opłata celna naliczana jest także za wyroby akcyzowe i to bez względu na ich wartość.

Dokładne zasady dotyczące przewozu i wywozu towarów między Unią Europejską a Wielką Brytanią są opisane na stronie rządowej pod tym adresem. Wpisując w wyszukiwarkę kod towaru albo jego nazwę, otrzymasz wskazówki dotyczące wypełniania deklaracji, dowiesz się, czy musisz zapłacić cło i VAT, a także zdobędziesz inne cenne sugestie.

Informacje dotyczące eksportu towarów w poszczególnych krajach znajdują się tutaj. Z kolei wskazówki na temat przemieszczania dóbr między Wielką Brytanią a Irlandią Północą uzyskasz pod tym adresem.

 

Czego potrzebuję do dokonania deklaracji celnej?

Przy składaniu deklaracji o towarach, musisz przygotować i przedstawić następujące informacje:

●   numer EORI,

●   faktury,

●   licencje i certyfikaty,

●   kody towarowe,

●   port przybycia lub załadunku.

Ty lub specjalista, z którego pomocy przy odprawie korzystasz, przedstawiacie deklarację celną. Przed tym, jak towary opuszczą Wielką Brytanię, musi zostać przeprowadzona odprawa. Czas składania deklaracji różni się w zależności od wybranego rodzaju transportu. Dokładne informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Deklaracje celne są wymagane również w przypadku importu towarów. Pełna dokumentacja musi być złożona w ciągu 90 dni od przedstawienia towarów organom celnym. Szczegóły na temat deklaracji celnych dotyczące importowanych towarów są dostępne pod tym adresem.

 

Składanie deklaracji celnych — pomoc specjalisty

Rząd Wielkiej Brytanii opracował wytyczne dotyczące sporządzania deklaracji wywozowych i przywozowych oraz wskazał, z jakich szkoleń warto skorzystać, jeśli decydujesz się na samodzielnie dopełnianie formalności.

Mimo sporych ułatwień i swobodnego dostępu do wiedzy odprawa celna w UK nadal budzi wiele wątpliwości. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tematem i potrzebujesz fachowej pomocy, jesteśmy dla Ciebie – porozmawiajmy

Handlujesz towarami na terenie Wielkiej Brytanii lub przewozisz towary między UK a krajami Unii Europejskiej? Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat procedur celnych obowiązujących na granicy między Wielką Brytanią i Unią Europejską po Brexicie.

 

Zmiany w sposobie składania deklaracji celnych

 


Brexit oraz nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią stanowi ogromne wyzwanie dla firm działających na obu tych rynkach. Ze szczególnymi utrudnieniami mierzą się firmy handlujące i/lub przewożące towary między Zjednoczonym Królestwem a krajami Wspólnoty Europejskiej.

 


Angielski urząd HMRC robi co w jego mocy, aby ułatwić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości – organizuje darmowe szkolenia, webinary. Niestety, ilość wprowadzanych zmian i regulacji jest tak duża, że w wielu przypadkach obsługa administracyjno-księgowa prowadzonej działalności może przekraczać możliwości firmy. W takiej sytuacji warto pomyśleć o przekazaniu obsługi deklaracji celnych firmie zewnętrznej.

 

 

Zmiany od 1 stycznia 2022 r

 


Od 1 stycznia 2022 r nie ma już możliwości składania opóźnionych deklaracji celnych, tak jak miało to miejsce w 2021 roku podczas okresu przejściowego. Większość firm lub osób fizycznych, które będą przewoziły towary do Wielkiej Brytanii będzie zobligowana do złożenia deklaracji oraz wniesienia odpowiednich opłat celnych.

 


Obsługą deklaracji celnych można zająć się samemu albo skorzystać z usług pośrednika – np. agenta celnego.

 

 

Uproszczone deklaracje celne- jak uzyskać?

 


Wiele firm przeszło już autoryzację w angielskim urzędzie (HMRC), która umożliwia składanie uproszczonych deklaracji bez konieczności składania pełnej dokumentacji w punkcie importowym. Takie rozwiązanie przyspiesza całą procedurę.

 


Jeśli chcesz zgłosić swoją firmę do korzystania z uproszczonych deklaracji celnych w pierwszej kolejności musisz przejść autoryzację w HMRC. Cała procedura zajmuje do 60 dni kalendarzowych.

 

 

Dowody pochodzenia – jak korzystać z preferencyjnych taryf w handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską

 


Dowody pochodzenia są jednym z najważniejszych wymagań handlowych, przed którymi stoi każda firma handlująca na rynku Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa. Zasady te są są stosowane w umowach handlowych między różnymi krajami, między innymi umowa Wielkiej Brytanii z UE – zwana Umową o Handlu i Współpracy (Trade and Cooperation Agreement ‘TCA’). Opisane w niej zasady służą do określenia kraju pochodzenia importowanych i eksportowanych towarów oraz tego, czy kwalifikują się do preferencyjnych taryf.

 


Preferencyjne stawki zerowe między UK-UE oznaczają, że jeśli firma angielska kupuje towary w UE spełniające zasady pochodzenia opisane w Umowie o Handlu i Współpracy, i sprowadza je do Wielkiej Brytanii, to nie będzie musiała płacić cła od importu tego towaru. Firmy z Unii Europejskiej będą mogły zrobić tak samo dla towarów, które kupują w Wielkiej Brytanii.

 


Aby skorzystać z preferencyjnych taryf musisz wykazać, że:

 

  • towary importowane do Wielkiej Brytaniii z Unii Europejskiej pochodzą z UE
  • towary, które są eksportowane z Wielkiej Brytanii na teren UE, pochodzą z Wielkiej Brytanii.

 

 

Co to jest “pochodzenie” (z ang. “Origin”)

 


Pochodzenie to nie jest miejsce z którego towar został wysłany. Przez pochodzenie rozumiane jest, gdzie dany towar (lub materiał, części lub składniki użyte do jego wytworzenia) został wyprodukowany. Dowody pochodzenia nie są takie same dla wszystkich rodzajów towarów – poszczególne towary podlegają różnym regułom i specyfikacjom. Dlatego przed transportem należy sprawdzić poszczególne reguły dla importowanych/eksportowanych towarów.

 

 

Jak udowodnić pochodzenie towarów sprzedawanych między Wielką Brytanią a Unią Europejską?

 


Aby skorzystać z taryf preferencyjnych, wymagania dowodów pochodzenia zawarte w Umowie o Handlu i Współpracy muszą być spełnione dla:

 

  • towarów importowanych do UK z UE, oraz
  • towarów importowanych do UE z UK

 


Importerzy z Wielkiej Brytanii i UE będą musieli posiadać jeden z następujących dowodów pochodzenia:

 

  • oświadczenie o pochodzeniu, określające że produkt spełnia wszelkie wymogi dla pochodzenia produktu, sporządzone przez eksportera
  • wiedza importera o pochodzeniu produktu.

 


Więcej informacji o tym, jak udowodnić pochodzenie towarów znajduje się na stronach GOV‌‌.UK.

 

 

Nowe wymagania dotyczące deklaracji dostawców od 1 stycznia 2022 roku.

 


W przypadku niektórych towarów eksporter może być również zmuszony do posiadania deklaracji dostawcy. Deklaracje dostawcy to dokumenty, które dostarcza eksporterowi dostawca, które pomagają ustalić, czy eksportowane towary spełniają specyficzne dla produktu reguły pochodzenia. Są one potrzebne jako dowody potwierdzające pochodzenie towarów, gdy sama produkcja nie wystarcza do spełnienia reguł pochodzenia dotyczących konkretnego produktu.

 


Od 1‌‌ stycznia‌‌‌ 2022 r., jeśli sporządzasz oświadczenia o pochodzeniu dla towarów, które eksportujesz do UE, musisz posiadać deklarację dostawcy (w razie potrzeby) w momencie wywozu swoich towarów.

 


W okresie od 1‌‌ stycznia do 31‌‌ grudnia‌‌ 2021 r. można było wywozić towary do UE z zastosowaniem taryf preferencyjnych bez deklaracji dostawcy, o ile istniała pewność, że towary te spełniają reguły pochodzenia. Te przepisy dawały więcej czasu na późniejsze uzyskanie deklaracji dostawcy.

 


Jeśli nie możesz przedstawić deklaracji dostawcy lub innego odpowiedniego dowodu potwierdzającego pochodzenie z Wielkiej Brytanii towarów wywiezionych do UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., musisz powiadomić o tym swojego klienta z UE.

 


Jeśli zostaniesz poproszony o zweryfikowanie pochodzenia swoich towarów i nie możesz przedstawić tych dowodów potwierdzających:

 


• Twój klient z UE będzie zobowiązany do zapłaty pełnej (niepreferencyjnej) stawki cła,

 


• możesz zostać obciążony karą, oraz

 


• możesz zostać wykluczony z korzystania z preferencyjnych taryf w przyszłości.

 

 

 

Przewożenie towarów i gotówki po brexicie

 


Pomimo trwającej pandemii każdego dnia bardzo dużo osób podróżuje do Wielkiej Brytanii – zarówno w celach turystycznych ale również i biznesowych. Dlatego warto być świadomym jakie są wymagania oraz obostrzenia związane z przewożeniem towarów i gotówki na teren Zjednoczonego Królestwa po brexicie.

 

 

 

Przewożenie towarów handlowych transportem drogowym na teren Wielkiej Brytanii

 


Rzeczy, które przewozisz do Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem małego pojazdu silnikowego (np. samochodu osobowego) celem sprzedaży lub wykorzystania w swojej firmie są klasyfikowane jako towar w bagażu (z ang. Merchandise in Baggage). Oznacza to, że jeśli podróżujesz do lub z Wielkiej Brytanii w celach biznesowych, to sprzęt, próbki i produkty, które ze sobą przewozisz są zaklasyfikowane jako towar i mają wobec nich zastosowanie przepisy celne.

 


W takiej sytuacji przed wjazdem lub wyjazdem z Wielkiej Brytanii musisz wypełnić uproszczoną deklarację online dla wszystkich towarów, których wartość nie przekracza £1,500 oraz 1000 kg oraz nie są zawkaliwikowane jako towary obejęte ograniczami.

 


Towary objęte ograniczeniami to np. towary pochodzenia zwierzęcego, rośliny oraz niektóre rodzaje owoców i warzyw. Więcej o towarach objętych ograniczeniami można przeczytać na stronie gov.uk.

 


Uproszczoną deklarację możesz wypełnić online w ciągu 5 dni od wyjazdu/wjazdu do Wielkiej Brytanii lub możesz złożyć deklarację ustną funkcjonariuszowi straży granicznej w wyznaczonej strefie na przejściu granicznym.

 


Dla towarów o wartości wyższej od £1,500 oraz o wadze wyższej niż 1000 kg lub dla towarów akcyzowych lub objętych ograniczeniami konieczne będzie pełne zgłoszenie celne droga elektroniczą, z wykorzystaniem systemu obsługi celnej – frachtu importowego i eksportowego (CHIEF) lub Służby Deklaracji Celnej (CDS).

 


W przypadku przewozu towarów handlowych w bagażu z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej należy złożyć deklarację za pośrednictwem usługi Trader Support Service, która jest świadczona bezpłatnie przez HMRC, niezależnie od wartości lub charakteru towarów.

 


W przypadku przewozów między Irlandią Północną a UE nie ma żadnych zmian w przepisach, a towary mogą być nadal przewożone bez zgłoszenia celnego.

 

 

 

Przewożenie dużej ilości gotówki

 


Od 1 stycznia 2021 r. wymagane są deklaracje, jeśli podróżny przewozi w gotówce co najmniej 10 000 GBP między Wielką Brytanią a innym krajem. Zgłaszającemu zostanie wydany numer referencyjny, który musi posiadać osoba niosąca gotówkę.

 


Podróżni nie muszą składać deklaracji gotówkowej, gdy jadą z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii lub z Irlandii Północnej do kraju UE. Jeśli jednak przewozisz 10 000 euro lub więcej w gotówce między Irlandią Północną a dowolnym krajem spoza UE lub z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, deklaracja jest wymagana. Zgłaszającemu zostanie wydany numer referencyjny, który musi posiadać osoba niosąca gotówkę.

 


Jeżeli masz jakieś lub pytania lub potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi celnej towarów przewożonych do Wielkiej Brytanii, zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button