fbpx

Agencja to działalność na rzecz swojego mocodawcy, przypomina konstrukcją pełnomocnictwo. Z tą, być może drobną różnicą, że pełnomocnik zawsze działa w imieniu swojego zlecającego, a agent może występować w imieniu własnym. Jednak, w obydwu przypadkach, zawsze jest to działanie na rzecz, czyli w interesie ekonomicznym, zlecającego — mocodawcy.

Dlaczego potrzebujesz agenta celnego?

Prowadząc transgraniczną działalność handlową, jako importer lub eksporter, jesteśmy zobowiązani płacić cło od towaru wprowadzanego na dany rynek. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest znać lokalne uwarunkowania prawne i ponosić z tego tytułu konsekwencje. Dlatego doświadczeni przedsiębiorcy korzystają z agencji celnych na rynkach docelowych, których zadaniem jest sprawne administrowanie całym procesem.

 

Co to jest agencja celna?

Agencja celna to prywatna działalność gospodarcza, której zadaniem jest profesjonalna reprezentacja swoich klientów przed organami skarbowymi danego państwa.

Podstawową rolą agencji celnej jest prowadzenie spraw celnych i akcyzowych swoich klientów, związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. W tym zakresie agencja działa jako przedstawiciel swojego mocodawcy. Prócz tego może też udzielać porad i konsultacji, wspierając decyzje przedsiębiorców w obszarach swojej kompetencji. Do tych zakresów należą także wymogi sanitarne, weterynaryjne, farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty (zezwolenia) ilościowe oraz szczególne przepisy stanowiące o ochronie danego rynku

 

Czym zajmuje się agent celny?

Agent celny to osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi. Agent celny, prowadząc sprawy zakresu międzynarodowego obrotu towarowego, może reprezentować mocodawcę (klienta) jako przedstawiciel pośredni lub bezpośredni.

Przedstawiciel pośredni to agent, który działa w imieniu swoim, ale na rzecz klienta. Podczas gdy przedstawiciel bezpośredni, prowadzi działania zarówno w imieniu, jak i na rzecz klienta. Różnica w praktyce sprowadza się do sposobu odpowiedzialności przed wierzycielem, czyli urzędem celnym (skarbowym).

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego agent jest solidarnie współodpowiedzialny za zobowiązania skarbowe. Oznacza to, że wierzyciel (urząd skarbowy) może dochodzić swoich zobowiązań w takim samym stopniu od niego, jak i od jego mocodawcy. W przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego podmiotem odpowiedzialnym jest wyłącznie mocodawca (przedsiębiorca).

 

W jaki sposób agent celny pomoże mojej firmie?

Agent celny zajmuje się zarządzaniem i administracją sprawami towarowymi i dokumentowymi, które wynikają z międzynarodowego obrotu towarowego. Do takich czynności należą:

●     analizowanie i weryfikacja dokumentów towarowych;

●     kontrola przewożonych towarów;

●     kompletowanie dokumentacji celnej;

●     realizowanie obowiązkowych działań przy odprawie celnej;

●     zapobieganie przemytowi;

●     reprezentowanie przedsiębiorstwa przed Urzędem Celnym;

Polskie prawo nakłada obowiązek uzyskania licencji, czyli wpisu na listę agentów celnych. Dzięki temu klient-przedsiębiorca ma pewność, że powierza swoje sprawy osobom sprawdzonym i co do zasady kompetentnym. Na świecie nie jest to jednak reguła. Przepisy Unii Europejskiej nie stawiają takiego wymogu, podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Dlatego należy tam rozważnie podchodzić do wyboru agenta, któremu chcemy powierzyć nasze sprawy. 

 

Jakie są plusy i minusy zatrudnienia agencji celnej?

Agencja celna wyręcza przedsiębiorcę we wszystkich operacjach dokumentowych. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się o:

●     prawidłową kalkulację należny opłat celnych i akcyzowych;

●     poprawność dokumentacji transportowej;

●     formalności wynikające z obowiązkowych deklaracji INTRASTAT;

●     komunikacją z urzędem celnym danego państwa.

Zaletą korzystania z agencji celnej jest współpraca z doświadczonymi specjalistami, o znaczącej wiedzy i praktyce. Dzięki temu, sprawy przedsiębiorcy są realizowane szybko i profesjonalnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.

Do minusów możemy zaliczyć jedynie fakt, że agencja nie zdejmuje odpowiedzialności prawnej, ani podatkowej z przedsiębiorcy wobec organów podatkowych. Jednak właśnie taka jest natura działalności gospodarczej.

 

W jaki sposób znaleźć dobrego agenta celnego

Nikt nie lubi przepłacać za usługi, które można nabyć w lepszej cenie. Jednak nie zawsze niska cena powinna być podstawowym kryterium wyboru agenta celnego. Najważniejsza jest znajomość przepisów i szybkość działania. Źle przygotowane dokumenty celne mogą spowodować przymusowy postój transportu na granicy przez co zostaną naliczone dodatkowe koszty. Dlatego istotne jest by agencja celna działała szybko i skutecznie.

Dodatkową wytyczną do wyboru odpowiedniej agencji celnej, powinna być być również znajomość, przepisów prawno księgowych obowiązujących w danym kraju. Dobrze zaznajomiona z rynkiem agencja szybko i skutecznie przygotuje odpowiednie dokumenty do wysyłki Twojego towaru, a także pomoże w odpowiednim rozliczeniu podatku akcyzowego. Pomoże Ci to zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Jeśli potrzebujesz usług agencji celnej wyspecjalizowanej w rynku brytyjskim porozmawiajmy.

Call Now Button